fbpx
Back to Course

Bài kiểm tra Digital Marketing Tân Cảng

0% Complete
0/0 Steps
Quiz 1 of 0

Bài kiểm tra Digital Marketing Tân Cảng

Quý Tháng Bảy 16, 2024

Đây là bài kiểm tra dành cho chương trình đào tạo Digital Marketing tại Cty Tân Cảng.

Bài kiểm tra có 20 câu hỏi. Các anh chị có 20 phút để hoàn thành.

Một số câu hỏi có thể có nhiều đáp án. Các anh chị sẽ vượt qua bài kiểm tra khi đạt trên 60%

You must fill out this field.
You must fill out this field.
You must fill out this field.