fbpx
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Video 3.4 – Tiến hành backlink lên trang Bookmark

Quý Tháng Bảy 15, 2024

1. Trang Bookmark là gì?

Bạn có thể xem các trang web đánh dấu trang xã hội như thư viện bài viết, bạn có thể truy cập các trang web đó và tìm các bài viết bạn quan tâm và đọc những nội dung trên trang bookmark.

Có nhiều trang bookmark đa chủ đề và cũng như những bookmark theo chủ đề cụ thể.

2. Tại sao chúng ta nên sử dụng các trang bookmark?

Bởi vì các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu các trang xã hội lớn thường xuyên, sẽ rất hữu ích cho các bài đăng trên blog của bạn để được index một cách nhanh chóng.

Có một số lợi thế khác ngoài việc lập chỉ mục, chẳng hạn như sau.

Tăng tlưu lượng truy cập: Một số trang bookmark có thể đem traffic đến site của bạn. Nếu bài đăng trên blog của bạn xuất hiện trên các trang web như Reddit ..

Vì vậy, bạn không bao giờ nên bỏ qua nguồn lưu lượng này.

Backlink: Đây là một trong những lý do rõ ràng tại sao bạn nên đánh dấu trang. Các liên kết ngược từ các trang web chất lượng này sẽ giúp bạn cải thiện thứ hạng của các bài đăng trên blog của bạn.

Domain Authority