fbpx
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Video 1.3: Tìm kiếm từ khóa

Quý Tháng Bảy 16, 2024

1. Quy trình tìm kiếm từ khóa

 1. Brainstorming Bộ từ khóa chủ quan
 2. Sử dụng Google Keyword Planner, đề tìm kiếm gợi ý từ khóa người dùng thực sự tìm kiếm trên Google
 3. Tìm từ khóa chính từ danh sách keyword tải về
 4. Dùng Keywordtool.io để tìm từ khóa dài
 5. Gom nhóm từ khóa chính, từ khóa dài, từ khóa liên quan.

2. Một số gợi ý để tìm kiếm từ khóa chủ quan ( Nghiên cứu từ khóa) 

2.1. Từ khóa thương hiệu

Những từ khóa về thương hiệu của công ty bạn hoặc công ty đối thủ, hoặc sản phẩm bạn đang phân phối. Ví dụ: EQVN …

2.2. Từ khóa sản phẩm/Dịch vụ

Những từ khóa liên quan đến loại hình sản phẩm bạn đang phân phối. Ví dụ: căn hộ bình dương, dự án bình dương (trong video).

 • Từ khóa sản phẩm
 • Từ khóa dịch vụ.

2.3. Từ khóa thông tin

Nhằm cung cấp thông tin cho khách hàng, thường là những vấn đề hỏi đáp. Ví dụ: Nên đầu tư bất động sản bình dương?

3. Tiêu chí lựa chọn từ khóa

3.1. Từ khóa chính

 • Độ dài từ khóa: 3-5 chữ
 • Những từ khóa có gần với khả năng bán hàng.

3.2. Từ khóa dài

Từ khóa dài ở đây là những từ khóa được phát triển thêm từ từ khóa chính, 

3.3. Từ khóa liên quan

Từ khóa liên quan là những từ khóa có ý nghĩa liên quan đến từ khóa chính, nhằm mang đến sự đa dạng cho bài viết.

Để lựa chọn từ khóa liên quan ta có,

 • Từ khóa cùng nghĩa. ví dụ: dây nịch và thắt lưng, marketing online và digital marketing.
 • Từ khóa cùng chủ đề. Ví dụ:Căn hộ bình dương trong chủ đề  về từ khóa dự án bình dương