fbpx
Lesson 1, Topic 1
In Progress

Checklist SEO Onpage

Quý Tháng Bảy 16, 2024
Số thứ tự Loại Công việc Ghi chú
1 Đường dẫn URL Đường dẫn tối ưu: không có dấu ví dụ: eqvn.edu.vn/khoa-hoc-online 
2 từ khóa nằm trong đường dẫn
3 đường dẫn không quá dài
4 Không nên chứa ngày tháng
5 Tiêu đề Từ khóa chính nằm trong tiêu đề
6 Tiêu đề  không quá 60 ký tự
7 Tiêu đề không trùng lặp Không trùng lặp với tiêu đề đã tồn tại
8 Mô tả SEO Từ khóa nằm trong mô tả
9 Độ dài mô tả không quá 160 ký tự
10 Từ khóa có trong mô tả
11 Meta keyword
12 Body Có từ khóa trong 150 ký tự đầu tiên
13 Từ khóa có trong đoạn văn
14 Mật độ từ khóa 3 – 5%
15 Từ khóa có trong thẻ H1
16 Từ khóa ( liên quan ) nằm trong thẻ H2 – H6 Từ khóa có thể là:

Từ khóa chính
Từ khóa cùng chủ đề
Từ khóa cùng nghĩa

17 Nổi bật từ khóa: in đậm, in nghiêng Nên làm nổi bật 1 vài từ khóa đầu không cần phải làm nổi bật hết
18 Nội dung bài viết có chứa từ khóa liên quan Dây nịch và thắt lưng
19 Video trong bài viết Nếu có
20 Hình ảnh Hình ảnh có chứa ALT (Văn bản thay thế)
21 Hình ảnh có chú thích
22 Tên ảnh chuẩn khoa-hoc-online.jpg
23 Giảm dung lượng ảnh Hỗ trợ tiny url.
Chèn Thông tin Meta cho hình ảnh Mô tả trong video tiếp theo
24 Liên kết nội bộ
25 Link ra ngoài Liên kết đến trang có uy tín
26 Bài viết Độ dài 800 – 2000